Net Global yatırım bölümü mevcut kira getirili mülklerin satışı konusunda yatırımcıları temsil etmek için gerekli tüm donanıma sahiptir. Yatırım takımı, aynı zamanda gelişmiş pazarlama ve satış donanımlarıyla, mal sahiplerine yüksek katma değer yaratma imkânları sunmaktadır.

Yatırım bölümümüz aynı zamanda proje geliştiricinin ihtiyaçlarıyla yatırımcının bakış açısını eşleştirme konusunda da Türkiye’de öncü görevini yürütmektedir.coinhome

Tüm büyük gayrimenkul danışmanlığı firmalarından beklendiği gibi, hizmet anlayışımız uluslararası yatırımcı ağı içindeki tüm birimler ile yakın işbirliği içerisinde bulunmayı gerektiriyor. Yatırım hedefleri, özellikle gittikçe artan bir şekilde Türkiye ve komşu ülkelerine yönelen müşterilerimize, Avrupa ölçeğinde ama Türkiye gerçeğinde hizmet sunmaktayız.

 Yatırım hizmetlerimiz, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konuları kapsar;

  • Pazar araştırması ve tahminleri
  • Yatırım imkanlarını belirlenmesi
  • Risk analizi
  • En iyi yatırımcı ve mülk/proje eşleştirmesi
  • Görüşmelerde ilgili tarafı temsil etmek